EQUIPAS
copyright
hoqueipatins.pt
Entr onca mento Alve rca Santa Cita Alen quer Benf ica B Sp. Torres Vila fran quen se Lobi nhos Cai xei ros Mari timo Juv. Ouri ense Tojal Coru jas
UF Entroncamento 3-4 3-6 21ª 1-5 5-4 6-4 23ª 4-3 19ª 6-3 25ª
FC Alverca 20ª 21ª 10-3 22ª 7-3 5-1 9-1 24ª 26ª 12-4 3-0
ACR Santa Cita 3-3 5-5 10-3 6-2 23ª 6-2 12-3 4-3 2-2 19ª 5-2
S Alenquer Benf. "B" 2-4 5-9 22ª 5-7 3-6 24ª 18ª 2-6 8-3 26ª 20ª
SC Torres 7-2 4-6 3-3 23ª 24ª 11-0 25ª 19ª 21ª 5-5 9-1
UD Vilafranquense 22ª 1-6 2-1 8-5 5-5 8-4 10-4 26ª 3-6 9-6 3-1
GDR "Os Lobinhos" 7-5 23ª 1-4 9-6 18ª 25ª 9-5 2-3 1-2 21ª 3-5
GFEC Caixeiros 2-9 1-5 24ª 1-9 5-10 19ª 26ª 4-5 8-9 3-4 22ª
Marítimo SC Açores 6-4 2-3 18ª 25ª 5-9 6-2 20ª 6-4 23ª 5-5 1-0
Juventude Ouriense 3-4 3-3 20ª 4-7 7-5 8-7 22ª 9-4 3-11 24ª 18ª
APAC Tojal 18ª 25ª 4-5 4-4 20ª 9-6 2-3 6-1 22ª 1-4 6-4
"Os Corujas" GCC 3-7 19ª 26ª 2-3 1-4 21ª 3-4 0-1 1-7 3-7 1-5